در باورها, نماز و نیایش

این نمازهای واجب، قضا ندارند.
الف) نماز عید (قربان و فطر)
ب) نماز کسی که به کما رفته است (بیهوش شده است)

ج) نماز بانوان (در زمان عادات ماهانه) چه یومیه باشد یا نماز های واجب دیگر (توضیحات بیشتر در رساله مراجع معظم)

توضیح: کسی قبل از نماز صبح از هوش رفته و بعد از طلوع آفتاب به هوش آمده است اما اگر در وقتش به هوش بیاید (فرصت خواندن نماز داشته باشد) و نخواند نماز قضایش برای او واجب است.

 

نکته: کسی که به خاطر خواب یا (خدای نکرده) مستی نمازش را در وقت نخواند خواندن قضا بر عهده او می باشد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید